Overige informatie

Leren samenwerken

Bij een samenwerking heb je in dit geval twee partijen nodig: de school én de ouders. Betrek dan ook de ouders actief bij de plannen én uitvoering voor het verbeteren van de samenwerking en het versterken van de ouderbetrokkenheid
Terug