Hoe kunnen wij je helpen ?

Schoolvrije dagen en vakanties

De vakanties en schoolvrije dagen kunnen niet direct in de kalender gewijzigd worden.
Dit komt doordat wij op deze dagen bepaalde functionaliteiten van het Ouderportaal blokkeren, zoals bijvoorbeeld de Absentiemodule en het Overblijven.

Het is wel mogelijk om deze dagen via de module 'Schoolinformatie' te wijzigen.

Stap 1: Ga naar de module 'Schoolinformatie'.

Stap 2: Klik vervolgens links op 'Schoolvrije dagen'.Staan er nog geen schoolvrije dagen ingesteld, dan is de regio nog niet gekozen.
Klopt deze wel, ga dan door naar het onderdeel 'Wijzigen'.

Stap 3: Klik hiervoor op de knop 'Instellingen'.Stap 4: Vervolgens kies je de regio achter 'Gebruik schoolvrije dagen van...'.

Indien je de correcte regio geselecteerd hebt, sla je deze pagina op.
Het systeem zal vervolgens de schoolvrije dagen op basis van de gekozen regio aanvullen.
 
 

Wijzigen


Om schoolvrije dagen te wijzigen, klik je, zoals hieronder te zien is, op het potloodje achter de betreffende dag/vakantie.


 
 

Aanmaken


 Wanneer je nieuwe dagen wilt toevoegen klik je rechtsboven op het + icoon.

In onderstaande pop-up kun je vervolgens aangeven van wanneer tot wanneer de school vrij is en om welke reden.


 
Schoolvrije dagen kan enkel gebruikt worden voor volledige dagen en de volledige school.
Wanneer het enkel bepaalde groepen of één dagdeel betreft dient dit middels de Schoolkalender aangegeven te worden.
Terug