Groep toevoegen

Nadat u leraren heeft toegevoegd, kunt u de groepen gaan toevoegen. Klik hiervoor op de knop “Groep toevoegen”.Vul bij “Naam groep” een groepsnaam in, bijvoorbeeld Groep 8.  Vervolgens kunt u een leraar koppelen aan deze groep en kunt u er leerlingen aan toevoegen.

Leraren koppelen aan de groep
Wanneer u al leraren heeft toegevoegd, kunt u deze in het linker vak selecteren en middels de (nu actieve) groene pijl overzetten naar het rechter vak. Hiermee worden deze leraren gekoppeld aan deze groep.


Leerlingen toevoegen
Tot slot kunt u de leerlingen die tot deze groep behoren, toevoegen. Dit kan door ze handmatig één voor één toe te voegen onderaan of door een *.csv bestand te importeren. Let op, dit bestand dient de juiste opbouw te hebben om correct geïmporteerd te kunnen worden. U kunt een voorbeeldbestand downloaden.

U voegt onderaan de naam van de student, de initialen en een of maximum twee adressen van de ouders toe. Of u klikt op de knop “Uploaden” om het *.csv-bestand op uw pc te zoeken en te uploaden.Gescheiden ouders
Standaard wordt de uitnodiging naar beide E-mailadressen van de ouders gestuurd. Zij ontvangen verschillende inloggegevens maar passen uiteindelijk dezelfde afspraak aan. Hierbij wordt er van uitgegaan dat zij samen op gesprek komen.

Wanneer het voor gescheiden ouders niet mogelijk is om samen op gesprek te komen dan kunt u het icoon tussen de e-mailadressen uitklikken:

Standaard:    Na aanklikken: 

Beide ouders ontvangen dan een uitnodiging met verschillende inloggegevens en kunnen vervolgens elk afzonderlijk een gesprek plannen.

Tip: houd er bij het ingeven van de tijdstippen wel rekening mee dat er meerdere gespreksmomenten nodig zijn.


Leerling verwijderen
Achter elke leerling bevindt zich een verwijder-knopje:Klik hierop om deze leerling te verwijderen. Elke leerling moet dus afzonderlijk verwijderd worden.