Hoe kunnen wij je helpen ?

Bericht naar één of meer ouders

Je kan een bericht naar één of meer ouders sturen door hier de betreffende ouders tegelijkertijd voor te selecteren bij het versturen van een bericht. Alle geselecteerde ouders krijgen zo hetzelfde bericht toegestuurd.

Daarnaast is het mogelijk om hier een groepsbericht van te maken. Dit lees je bij het onderdeel 'Groepsberichten'.
 

Via het StartschermVanuit het Bureaublad (startscherm) klik je bij het berichtenblokje op het groene plus-icoon 'Bericht sturen':


 

Via de module Berichten


 Klik op de module 'Berichten'.

 Klik vervolgens op het groene plus-icoon om een nieuw bericht te sturen. 

Vervolgens zie je het scherm 'Bericht sturen'.

Selecteer hier 'Collega's' of een van de betreffende groepen. Wanneer je dit doet zie je in de linker kolom de ontvangers verschijnen. Diegene die je naar de rechterkolom verplaatst worden zullen het bericht ontvangen.
Het is mogelijk om ouders en medewerkers te selecteren uit verschillende groepen.


 

Groepsberichten


Selecteer tot slot of het een berichtengroep betreft. Wanneer je hier gebruik van maakt zien alle ontvangers elkaars reactie en kunnen zij op elkaar reageren.Daarnaast is een groot voordeel van groepsberichten dat de het bericht maar één keer uit hoeft te zetten richting de betreffende personen. Wanneer het geen groepsbericht betreft, worden hier losse gesprekken per persoon van gemaakt.
 

Groepsbericht bewerken


Je kan een 'Berichtengroep' natuurlijk ook bewerken nadat je deze hebt aangemaakt. Klik hiervoor op het potloodje achter de naam van het groepsbericht.In het volgende venster kan je personen toevoegen of juist verwijderen en het groepsbericht ook sluiten wanneer je deze niet meer wenst te gebruiken.
 

Via de Ouderportaal App


Ga naar het menu en klik vervolgens op de module 'Berichten'.

Open de berichtengroep en klik op het icoon 'Instellingen'.

Op de volgende pagina kan je dan de titel wijzigen:Verder kan je op deze pagina ook de berichtengroep sluiten. Ouders kunnen op deze pagina enkel zichzelf uit de berichtengroep verwijderen.
De optie om de titel te wijzigen is voorbehouden aan leerkrachten.
Terug