Hoe kunnen wij je helpen ?

Bel of mail ik voor vragen/problemen de school of BasisOnline?

Ben je een ouder en gebruiker van één of meer producten en/of diensten van BasisOnline en heb je hierbij hulp nodig?
Als ouder dien je voor vragen, problemen of andere zaken altijd direct contact te zoeken met de school waar je kind(eren) bij aangesloten zijn.

Dit geldt voor alle producten en diensten van BasisOnline.

Daarnaast hebben wij een onderdeel op deze website voor ouders beschikbaar gesteld met artikelen over veel voorkomende vragen en/of problemen. Klik hier om alles te bekijken.
 
 

Waarom is de school het aanspreekpunt voor de ouders voor alle vragen over het Ouderportaal of andere BasisOnline producten?

 
  • Om privacyredenen zijn wij niet gemachtigd om persoonsgegevens of gegevens over je account, zoals een gebruikersnaam of e-mailadres per telefoon of e-mail te communiceren.

  • Alleen bevoegden op school kunnen jouw account inzien binnen het Ouderportaal. Echter, zowel BasisOnline als de school kunnen geen wachtwoorden inzien.

  • Alleen scholen kunnen tickets indienen in ons supportsysteem. Hierdoor kunnen wij vanzelfsprekend geen terugkoppeling geven op vragen en/of problemen die niet via de school aan ons worden gesteld.

  • De school is als enige de verwerkingsverantwoordelijke als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens van kinderen en ouders op school en middels digitale systemen als ouderportalen, toetsingsprogramma's en leerlingvolgsystemen.

    Daarom heeft de school volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dan ook een verantwoordingsplicht richting de ouders. 
 
 

Ik kan als ouder niet inloggen


Wanneer je problemen hebt rondom je gebruikersnaam, e-mail of je wachtwoord, of deze niet meer weet?
Volg dan de informatie uit het artikel 'Problemen met Inloggen'.

Lukt het de school niet om jouw vraag/probleem op te lossen, dan neemt de school zelf contact op met BasisOnline.
Terug