Klantenservice

Ondersteun ook de ouders

  1. Vertel ouders over activiteiten die zij, bijvoorbeeld in het weekend, met hun kind kunnen ondernemen.
  2. Geef ouders handvatten hoe zij kinderen kunnen helpen met bijvoorbeeld de spreekbeurt.
Terug