Overige informatie

Kickoff meeting

Maak afspraken met ouders én kinderen aan het begin van het jaar, zodat verwachtingen helder zijn. Niet alleen over wat er in de groep gaat gebeuren, maar ook welke rol de ouders kunnen spelen. Ouders binden zich dan sneller aan de school en het groepsproces, maar het is ook een sterk signaal naar het kind toe dat leerkracht en ouders samenwerken om hem of haar te helpen.
Terug