Overige informatie

Naamgeving van documenten

Geef afbeeldingen en documenten die u op uw website wil gebruiken voordat u ze upload een duidelijke naam. Met 'duidelijke naam' bedoelen we een zo beknopt mogelijke naam zonder vreemde tekens (é, ë, …) of spaties. Deze kunnen voor de nodige problemen zorgen omdat bepaalde tekens en spaties bij gebruik op het internet vervangen worden door een code.
 
Ter illustratie: de code voor een spatie is %20. Een document dat bijv. "naam van een document.doc" zou heten, wordt bij het maken van een link 'naam%20van%20een%20document.doc'. Een lange en door de vervangen spaties een onduidelijke naam. Om dit soort problemen te vermijden, zou dit document beter "documentnaam.doc" heten. Geen tekens die vervangen kunnen worden en een korte, duidelijke naam.
 
Wilt u toch meer dan één woord gebruiken, scheid deze dan door underscores ( _ ) in plaats van spaties. Deze tekens worden niet vervangen. In het voorbeeld zou dat er dan zo uit zien: "naam_van_een_document.doc".
Terug