Hoe kunnen wij je helpen ?

Ouderbetrokkenheid verhogen

Ouderbetrokkenheid verhogen is een belangrijk onderdeel voor ouders bij de eerste start en kennismaking met de school, het proces, het Ouderportaal en de organisatie.

Hieronder een vijf tal tips welke wellicht de ouderbetrokkenheid kunnen verhogen:
 
  1. Ondersteun ook de ouders
  2. Kickoff meeting
  3. Oudergesprekken
  4. Inloopactiviteit
  5. Leren samenwerken
 
 

1. Ondersteun ook de ouders


- Vertel ouders over activiteiten die zij, bijvoorbeeld in het weekend, met hun kind kunnen ondernemen.

- Geef ouders handvatten hoe zij kinderen kunnen helpen met bijvoorbeeld de spreekbeurt.
 
 

2. Kickoff meeting


Maak afspraken met ouders én kinderen aan het begin van het jaar, zodat verwachtingen helder zijn.

Niet alleen over wat er in de groep gaat gebeuren, maar ook welke rol de ouders kunnen spelen.

Ouders binden zich dan sneller aan de school en het groepsproces, maar het is ook een sterk signaal naar het kind toe dat leerkracht en ouders samenwerken om hem of haar te helpen.
 
 

3. Oudergesprekken


Betrek het kind, voor of tijdens het gesprek, bij de oudergesprekken.
 
 

4. Inloopactiviteit


Organiseer periodiek een inloopactiviteit waar ouders en kinderen samen werken aan opdrachten.
 
 

5. Leren samenwerken


Bij een samenwerking heb je in dit geval twee partijen nodig: de school én de ouders.

Betrek dan ook de ouders actief bij de plannen én uitvoering voor het verbeteren van de samenwerking en het versterken van de ouderbetrokkenheid.
Terug