Hoe kunnen wij je helpen ?

Tot wanneer kan een ouder zich opgeven voor overblijven en opvangmomenten?

Dit kan elke dag uiterlijk tot 00:00, indien ze de volgende dag hun kind willen laten overblijven. Leerkrachten kijken 's ochtends op het ouderportaal en kunnen vervolgens zien welke kinderen overblijven die dag.
Terug