Hoe kunnen wij je helpen ?

Module Overblijven

Welkom op de overzichtspagina van de module  'Overblijven'.

Op deze pagina wordt uitgelegd wat je zoal met deze module kan doen.
Daarnaast kan je onderstaande artikelen raadplegen om inhoudelijk informatie te krijgen over een specifiek onderdeel binnen deze module.

De belangrijkste onderdelen staan hieronder beschreven:
 
  1. Overblijven
  2. Instellingen
  3. Opvangpersoneel
  4. Standaard opvangrooster
  5. Opvangrooster
  6. Overblijven voor Ouders
  7. Bij een Jaarovergang
 
 

Overblijven


Je gebruikt de module 'Overblijven' voor het inregelen van opvangmomenten.
Ook voor- en naschoolse opvang heeft zijn eigen plaats in deze module.

Vanuit Overblijven maak je opvangroosters aan waar ouders zich op kunnen inschrijven.
Ook zie je hier direct welke kinderen uit jouw groep(en) zijn ingeschreven voor één van de opvangmomenten voor vandaag.

Dit overzicht is daarnaast te filteren in diverse opties en ook in PDF uit te draaien.

Meer over de overblijven lees je in het moduleoverzicht 'Overblijven'.
 
 

Instellingen


Vanuit de Instellingen kan je de opvangmomenten instellen.
Zo kan je onder andere in- of uitschakelen welke opvangmomenten de school aanbiedt.
Bij 'Schoollunch' is bovendien een bedrag in te stellen.

Meer hierover vind je op de pagina 'Het Overblijven instellen'
 
 

Opvangpersoneel


Het is mogelijk om opvangpersoneel toe te kennen aan de verschillende opvangmomenten.

Meer hierover lees je op de pagina 'Het Overblijven instellen', onderdeel 'Opvangpersoneel'.
 
 

Standaard opvangrooster


Via het 'Standaard opvangrooster' kan je direct het opvangpersoneel koppelen aan één of meerdere opvangmomenten.
Dit rooster fungeert als het basisrooster vanuit waar je in eerste instantie start met instellen.

Meer hierover lees je op de pagina 'Het Overblijven instellen', onderdeel 'Standaard opvangrooster'.
 
 

Opvangrooster


Het opvangrooster stel je op deze manier per week in voor ieder opvangmoment.

Meer hierover lees je op de pagina 'Het Overblijven instellen', onderdeel 'Opvangrooster'.
 
 

Overblijven voor Ouders


Ouders kunnen zich digitaal inschrijven en inschrijvingen beheren via het Ouderportaal.

Ouders gebruiken hiervoor de informatie op de modulepagina 'Overblijven'.
 
 

Bij een Jaarovergang


Bij het doorvoeren van een 'Jaarovergang' worden alle overblijfregistraties van het huidige/oude schooljaar verwijderd.

Hiermee wordt voorkomen dat er op groepsniveau persoonsgegevens zichtbaar kunnen worden voor ouders waarvoor die helemaal niet bestemd zijn.
Dit is in lijn met de AVG.
 
Wil je deze gegevens behouden voor bijvoorbeeld administratieve redenen?
De overblijfregistraties kunnen binnen het lopende schooljaar te alle tijde worden 'geëxporteerd'.

Meer hierover lees je op de pagina 'Groepsgebonden gegevens'.
Terug