Hoe kunnen wij je helpen ?

Meer dan twee ouders/verzorgers toevoegen en koppelen aan kind(eren)

Er kunnen maximaal vier ouders/verzorgers per kind gekoppeld worden.

Wanneer je als ouder/verzorger wilt dat een vijfde verzorger toegang heeft tot het Ouderportaal, kan je overwegen je inloggegevens aan hem/haar af te staan.
BasisOnline draagt geen verantwoordelijkheid uit op het delen van accountgegevens aan derden. Dit is geheel op eigen risico.
Terug