Websites

Tekst opmaken

Hieronder worden enkele basisfuncties beschreven met betrekking tot het opmaken van tekst in de editor.

Let op!Het kan zijn dat niet alle functies beschikbaar zijn. Dit komt doordat bepaalde elementen, zoals bijvoorbeeld de tekstkleur, vast gezet worden in het ontwerp.


1. Vet 7. Tekstkleur
2. Cursief 8. Opmaak verwijderen
3. Onderstrepen 9. Links uitlijnen
4. Doorhalen 10. Centreren
5. Subscript 11. Rechts uitlijnen
6. Superscript 12. Uitvullen
Terug