Hoe kunnen wij je helpen ?

Schoolvrije dagen & Vakanties

De vakanties en schoolvrije dagen kunnen niet direct in de kalender worden gewijzigd.
Dit komt doordat wij op deze dagen bepaalde functionaliteiten van het Ouderportaal blokkeren, zoals bijvoorbeeld de modules 'Absenties' en  'Overblijven'.

Het is mogelijk om deze dagen via de module 'Schoolinformatie' te wijzigen.
 
  1. Toevoegen / Publicatie
  2. Wijzigen
  3. Aanmaken
 
 

Toevoegen / Publicatie


Stap 1: Ga naar de module 'Schoolinformatie'.

Stap 2: Klik vervolgens links op 'Schoolvrije dagen'.

 
Staan er nog geen schoolvrije dagen ingesteld, dan is de regio nog niet gekozen.
Klopt deze wel, ga dan door naar het onderdeel 'Wijzigen'.

Stap 3: Klik hiervoor op de knop 'Instellingen'.


Stap 4: Vervolgens kies je de regio achter 'Gebruik schoolvrije dagen van...'.

Stap 5: Indien je de correcte regio hebt geselecteerd, klik je rechtsonder op 'Opslaan'.

Het systeem zal vervolgens de schoolvrije dagen op basis van de gekozen regio aanvullen.

Stap 6: Met de knoppen rechts in beeld kun je elk teamlid publiceren of de-publiceren op het Ouderportaal:


 
 

Wijzigen


Om schoolvrije dagen te wijzigen, klik je, zoals hieronder te zien is, op het potloodje achter de betreffende dag/vakantie:


 
 

Aanmaken


Stap 1: Klik rechtsboven op 'Toevoegen'.

Stap 2: In onderstaand scherm kun je vervolgens aangeven van wanneer tot wanneer de school vrij is en om welke reden:


 
Schoolvrije dagen kan enkel worden gebruikt voor volledige dagen en de volledige school.
Wanneer het enkel bepaalde groepen of één dagdeel betreft dient dit middels de Schoolkalender aangegeven te worden.
Terug