Hoe kunnen wij je helpen ?

Klassenouders

Welkom op de uitlegpagina over klassenouders.
  1. Wat is een klassenouder
  2. Wat kan een klassenouder
  3. Ouder instellen als klassenouder
  4. Als klassenouder berichten versturen

Wat is een klassenouder


Een klassenouder is een ouder die gezien wordt als het verlengstuk van de leerkracht.
Hij of zij regelt vaak uitstapjes en hulpouders.

Meer voorbeelden
De klassenouder helpt bij het opzetten en organiseren van activiteiten voor de groep.
Denk bijvoorbeeld aan excursies, uitstapjes, een groepfeest, verjaardag of afscheid van de leerkracht.
De klassenouder ondersteunt de leerkracht bij activiteiten binnen de klas.
De klassenouder bereidt, samen met de andere klassenouders, verschillende activiteiten voor.
Denk aan het regelen van de kerstversiering, bordjes en bestek kopen voor de Paasbrunch en het organiseren van een verjaardagsfeest.
De klassenouder beheert de financiŽn van de klas. Ouders leggen bij de start van het schooljaar een vastgesteld bedrag in en de klassenouder beheert deze 'pot'.
Met de pot kun je bijvoorbeeld een cadeau voor de leerkracht kopen of een kaart kopen voor een speciale gelegenheid.
De klassenouder besteedt aandacht aan de groep, bijvoorbeeld bij ziekte, scheiding of de geboorte van een broertje of zusje.
De klassenouder betrekt nieuwe ouders bij de school en de groep.
De klassenouder vangt signalen op van de ouders die je spreekt.
Bijvoorbeeld als er onvrede heerst of als er zaken niet duidelijk zijn. Dit bespreekt de klassenouder vervolgens weer met de leerkracht.
De klassenouder is de centrale schakel in de communicatie van ouders naar leerkracht en andersom.
Bron: squla.nl | https://www.squla.nl/acht-belangrijkste-taken-klassenouder

Wat kan een klassenouder


Klassenouders kunnen aansluitend berichten sturen naar de andere ouders.
Zij kunnen alle ouders tegelijk een bericht sturen maar het is geen traditioneel groepsgesprek.
De berichten zijn dus tussen de klassenouder en de specifieke ouder.
Andere ouders kunnen alleen 1-op-1 berichten sturen.

Groepsgesprekken kunnen enkel door de leerkracht opgezet worden.
Dit kan zowel in de Ouderportaal App als de website.
De reactie van de ouder(s) zal enkel als individueel bericht teruggekoppeld worden aan de klassenouder.

Het groepsbericht is puur bedoeld als algemene communicatie richting de individuele ouders.
Het gesprek wordt dus verder tussen de ouder en klassenouder als 1-op-1 gesprek voortgezet.

In het groepsgesprek wordt wel de oorspronkelijke communicatie van de klassenouder meegenomen.

Wanneer de klassenouder het oorspronkelijke groepsgesprek bijwerkt met een nieuw bericht (of een bericht verwijdert), zal dit bericht ook worden bijgewerkt in de individuele gesprekken met iedere ouder.

Ouder instellen als klassenouder


Ouders kunnen als klassenouders†worden ingesteld voor de groepen van hun kind.
Dit kan je doen in beheer van de groepen.Zet hier de betreffende ouder(s) naar rechts om deze als klassenouder toe te wijzen.

Als klassenouder berichten versturen


Stap 1: De klassenouder van de groep gaat in dit geval naar de module† 'Berichten'.

Stap 2: Vervolgens maakt deze een† nieuw bericht aan.

Stap 3: De ouder selecteert de betreffende groep in de lijst met voor de ouder beschikbare groepen/teamleden.

Stap 4: Hier selecteert de ouder tenslotte de optie 'Alle ouders'.

Stap 5: De ouder typt het bericht/de berichten en verstuurt deze.
Recht ouder tot oudergesprekken niet nodig
het recht 'ouder tot oudergesprekken mogelijk' hoeft hiervoor bij ouders niet aan te staan.

Dit recht is puur bedoeld voor wanneer je ouder A met ouder B en andersom wilt laten communiceren,
zonder tussenkomst van de leerkracht of klassenouder.
Terug