Websites

Bijlage toevoegen aan nieuwsitem

Ja, dit kan eenvoudig door de volgende stappen uit te voeren. Zorg dat je een bijlage toevoegt bij 'Bestanden' aan de achterkant van de website. Klik op de module 'Bestanden' en voeg links in het menu mappen toe voor een duidelijke structuur. Voeg vervolgens aan een map bestanden door te klikken op de map waar je bestanden aan wilt toevoegen en vervolgens op 'Het groene plusje'. Er opent een nieuw menu, waar je wederom op het 'Groene plusje' klikt. Ga vervolgens naar de map op je pc, waar je het bestand hebt opgeslagen. Daaropvolgend klik je op 'Openen' en het bestand is opgeslagen aan de achterkant van de website. Vervolgenslink je het nieuwsbericht aan een bijlage.
Terug