Websites

Item en pagina rechten instellen modules

Met de blauwe pijlen kun je de item rechten instellen van modules. Dat wil zeggen dat je per module kunt instellen tot welke pagina's gebruikers recht hebben. Daarnaast kun je ook bepalen in hoeverre een gebruiker de eigenschappen van de geselecteerde map(pen) en/of pagina('s) kan aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat de groepsleerkracht van groep 3, alleen foto's kan toevoegen aan de groepspagina groep 3. Ga naar de module 'Beveiliging' aan de achterkant van de schoolwebsite en klik vervolgens met de linkermuisknop op een gebruiker. Vervolgens opent er een nieuw menu met alle modules. Hier kun je vervolgens bij een aantal modules, item rechten instellen door te klikken op de blauwe pijl.

Terug