Hoe kunnen wij je helpen ?

Toestemmingen voor ouders

Op deze pagina wordt uitgelegd waar ouders toestemming voor dienen te geven bij het gebruik van het Ouderportaal.
Een aantal velden zijn verplicht. Veel velden zijn ook optioneel.
  1. Toestemmingen
  2. Toestemmingsformulieren
  3. Overzicht terugvinden na de eerste inlog
  4. Via de Ouderportaal website
  5. Via de Ouderportaal App

Toestemmingen


Ouders zijn verplicht om een 'first run' te doorlopen waarin zij BasisOnline toestemming geven voor het verwerken van persoonsgegevens.
Dit kunnen zij zowel in de App als op via de website (computer) doen.
Het is voor ouders verplicht om deze toestemmingen te geven, willen zijgebruik blijven maken van het Ouderportaal.
De accounts blijven voorlopig bestaan tot zij een keuze maken, maar worden verwijderd wanneer zij bewust voor 'Nee' kiezen.Toestemmingsformulieren


De module 'Intekenen' heeft sinds de komst van de nieuwe AVG-wetgeving een optie waar je toestemmingsformulieren kan aanmaken,uitzettenen verzamelen.
Dit is een rechtsgeldige toestemming.
Wij kunnen ouders niet verplichten deze formulieren in te vullen.
Hier ben je als school voor verantwoordelijk.

Wij zullen een voorbeeld-toestemmingsformulier aanleveren waarmee we jullie voor een groot deel ondersteunen om de benodigdetoestemmingen rondom de AVG uit te zetten.
Je bent als school zelf verantwoordelijk voor de volledigheid van het toestemmingsformulier.

Overzicht terugvinden na de eerste inlog


De toestemmingsformulieren en de toestemmingen zijn zowel binnen de Ouderportaal App als de website vinden onder het kopje 'Mijn privacy'.

Bekijk hieronder de stappen voor de Ouderportaal website en de Ouderportaal App.

Via de Ouderportaal website


Binnen de Ouderportaal website zijn deze terug te vinden onder het 'Account Menu':Klik hier op 'Mijn Privacy'.

Via de Ouderportaal App


Binnen de App is dit onderdeel terug te vinden het onder het menu 'Instellingen'.

Je klikt hiervoor eerst op de 'Menu'-knop:Vervolgens klik je op de 'Instellingen'-icoon naast je naam:En dan uiteindelijk op 'Mijn privacy':

Terug