Hoe kunnen wij je helpen ?

Module Intekenen

Welkom op de overzichtspagina van de module  'Intekenen'.

Op deze pagina wordt uitgelegd wat je zoal met deze module kan doen.
Daarnaast kan je onderstaande artikelen raadplegen om inhoudelijk informatie te krijgen over een specifiek onderdeel binnen deze module.

De belangrijkste onderdelen staan hieronder beschreven:
 
 1. Formulieren
 2. Toestemmingen
 3. Inschrijvingen
 4. Herinneringen
 5. Gescheiden ouders
 6. Intekenen voor Ouders
 7. Bij een Jaarovergang
 8. Vraag & Antwoord
 
 

Formulieren


Je gebruikt de module 'Intekenen' voor het klaarzetten van formulieren bij de ouders van je groep.

Er zijn twee vormen van intekenen:
 • Intekenen (formulieren)
 • Toestemmingen (toestemmingsformulieren)

Daarnaast kan je via Intekenen ook je eigen formulieren samenstellen.
Dit kan via de 'Formulieren Templates' optie.

Formulieren zet je voor verschillende doeleinden klaar:
 • Jaargroepen (als leerkracht voor je eigen groep)
 • Samengestelde groepen
 • Voor de hele school

Meer over de Intekenformulieren lees je op de pagina 'Intekenformulier samenstellen'.
 
 

Toestemmingen


Als school dien je naast Intekenen ook om toestemming te vragen voor bepaalde activiteiten binnen de school.
Dit is een rechtsgeldige toestemming, bijvoorbeeld te gebruiken voor de vraag of kinderen bij activiteiten door de school op de foto mogen worden gezet.

Je kan dit via Ouderportaal doen middels een Toestemmingsformulier.

Meer over toestemmingen lees je op de pagina 'Toestemmingen voor ouders'.
 
 

Inschrijvingen


Nadat ouders vervolgens een formulier hebben ingevuld, vind je de resultaten hiervan terug onder de Inschrijvingen.
Hier kan je tevens lijsten uitdraaien van de ingevulde data van het formulier.

Meer over inschrijvingen lees je op de pagina 'Inschrijvingen intekenen en toestemmingsformulieren'.
 
 

Herinneringen


Indien er ouders zijn waarvan je nog reactie verwacht, kan je hiervoor een herinnering uitzetten.
Je geeft daarmee nogmaals bericht richting ouders die nog geen reactie hebben gegeven.

Meer over herinneringen versturen lees je op de pagina 'Intekenformulier herinnering versturen'.
 
 

Gescheiden ouders


Voor gescheiden ouders is het mogelijk om in te stellen dat beide ouders apart kunnen intekenen.

Meer hierover lees je op de pagina 'Instellingen voor Gescheiden ouders'.
 
 

Intekenen voor Ouders


Ouders kunnen de verstuurde formulieren inzien via het Ouderportaal.
Ouders gebruiken hiervoor de informatie op de modulepagina 'Intekenen'.
 
 

Bij een Jaarovergang


Bij het doorvoeren van een 'Jaarovergang' worden alle intekenlijsten en inschrijvingen van het huidige/oude schooljaar verwijderd.

Hiermee wordt voorkomen dat er op groepsniveau persoonsgegevens zichtbaar kunnen worden voor ouders waarvoor die helemaal niet bestemd zijn.
Dit is in lijn met de AVG.
 
Wil je deze gegevens behouden voor bijvoorbeeld administratieve redenen?
Dan adviseren we om de intekenlijsten tijdig 'op te slaan als template'.
De inschrijvingen kunnen binnen het lopende schooljaar te alle tijde worden 'geëxporteerd'.

Meer hierover lees je op de pagina 'Groepsgebonden gegevens'.
 
 

Vraag & Antwoord

 
Je kan voor formulieren/intekenen specifieke velden laten vervallen nadat één ouder of een aantal ouders zich hiervoor heeft ingeschreven.

Dat doe je via het veld 'Meerkeuze opties'.
Terug