Hoe kunnen wij je helpen ?

Module Absenties & Verlof

Welkom op de overzichtspagina van de module† 'Absenties & Verlof'.

Op deze pagina wordt uitgelegd wat je zoal met deze module kan doen.
Daarnaast kan je onderstaande artikelen raadplegen om inhoudelijk informatie te krijgen over een specifiek onderdeel binnen deze module.

De belangrijkste onderdelen staan hieronder beschreven:
  1. Verzoeken behandelen
  2. Filteren
  3. Notificaties
  4. Onderdelen inschakelen / uitschakelen
  5. Absenties & Verlof voor Ouders
  6. Bij een Jaarovergang
  7. Vraag & Antwoord

Verzoeken behandelen


Je gebruikt de module 'Absenties & Verlof' voor het goed- of afkeuren van ziekmeldingen en afwezigheidsverzoeken.
Daarnaast kan je binnen deze module eventueel ook verlofaanvragen behandelen.
  • Absenties worden goed- of afgekeurd vanuit de groep (groepsleerkracht).
  • Verlof wordt goed- of afgekeurd vanuit de school (directeur/administratie).

Meer over het behandelen van verzoeken lees je op de pagina 'Absentiemelding / Verlofaanvraag behandelen'.

Filteren


Absentie & Verlof aanvragen kan je filteren op periode, jaargroep(en) en soort afwezigheid.
Daarnaast kan je op deze manier eenvoudig overzichten uitdraaien in PDF-formaat.

Het Ouderportaal filtert alleen op het huidige schooljaar.
Voorgaande schooljaren worden niet door ons bijgehouden.

Meer over filteren lees je op de pagina 'Absentielijsten filteren & uitdraaien'.

Notificaties


Leerkrachten en ouders krijgen standaard berichtgeving wanneer er iets gebeurt met een melding.
Als leerkracht kan je daarnaast ook instellen of je wel of niet e-mail notificaties ontvangt bij een melding.

Via de instellingen van de module is aan te geven of terugkoppeling vanuit de leerkracht verplicht is.

Daarnaast kan je aangeven of de leerkracht ook een notificatie bij het afkeuren van verlof ontvangt vanuit de school.

Ook kan worden aangezet dat je de absenties of verlof vanalle groepen kan beheren.
Je ontvangt dan van alle groepen de meldingen binnen.

Meer over het beheren lees je op de pagina 'Absentie- en verlofmeldingen van de hele school in/uitschakelen'.

Onderdelen inschakelen / uitschakelen


Het is daarnaast mogelijk om als school te kiezen welk onderdeel je binnen Absenties & Verlof gebruikt.
Zo kan je bijvoorbeeld enkel Absenties gebruiken of enkel Verlof gebruiken.

Meer over het in- en uitschakelen lees je op de pagina 'Enkel absentiemeldingen of verlofaanvragen gebruiken'.

Absenties & Verlof voor Ouders


Ouders dienen absentie en/of verlofaanvragen in via het Ouderportaal.

Ouders gebruiken hiervoor de informatie op de modulepagina 'Absenties & Verlof'.

Bij een Jaarovergang


Bij het doorvoeren van een 'Jaarovergang' worden alle absenties en verlofaanvragen van het huidige/oude schooljaar verwijderd.

Hiermee wordt voorkomen dat er op groepsniveau persoonsgegevens zichtbaar kunnen worden voor ouders waarvoor die helemaal niet bestemd zijn.
Dit is in lijn met de AVG.
Wil je deze gegevens behouden voor bijvoorbeeld administratieve redenen?
De absentiemeldingen en verlofaanvragen kunnen binnen het lopende schooljaar te alle tijde worden 'geŽxporteerd'.

Meer hierover lees je op de pagina 'Groepsgebonden gegevens'.

Vraag & Antwoord

De betreffende melding kan nog altijd worden afgekeurd door aan de rechterkant op het rode kruisje 'Afkeuren' te klikken.
De ouder kan in het overzicht op de melding klikken.
Vervolgens kiest de ouder hier voor 'Verwijder absentiemelding/verlofaanvraag' en klikt op 'Opslaan'.
De leerkracht krijgt hiervan een melding dat de aanvraag is ingetrokken.
Wanneer je een absentiemelding of verlofaanvraag hebt goedgekeurd of hebt afgewezen, ontvangt de ouder altijd een e-mail notificatie.
De Absentie- & Verlofmodule maakt geen gebruik van instelllingen voor gescheiden ouders.
Beide ouders hebben het recht op informatie en inzage in het welzijn van het kind.
Terug