Hoe kunnen wij je helpen ?

AVG en privacyvragen

Privacy instellingen:
Conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) dienen ouders toestemming te geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens binnen het Ouderportaal. Zoals je mag verwachten voldoet BasisOnline aan het Privacyconvenant Onderwijs 3.0.
Binnen het Ouderportaal kunnen ouders via de tab 'mijn privacy' zelf de privacy instellingen beheren.
Hiervoor stellen we verschillende vragen aan de ouder.

1. Verwerking persoonsgegevens binnen Ouderportaal
Hiermee geeft een ouder toestemming dat de ingevulde persoonsgegevens bij het aanmaken van het account en gebruik van het BasisOnline Ouderportaal opgeslagen mogen worden.
Wanneer een ouder ervoor kiest om geen toestemming te verlenen, wordt de toegang tot het Ouderportaal geblokkeerd en het account verwijderd.

Binnen twee weken heeft de ouder nog de mogelijkheid om het account opnieuw te activeren. Hiervoor dient de ouder zich opnieuw aan te melden met de gebruikersnaam en wachtwoord. Er wordt dan de vraag gesteld of het account weer geactiveerd dient te worden. Door het, nogmaals, invullen van het wachtwoord wordt het account weer actief.

2. Verwerking medische gegevens binnen Ouderportaal
Hier geeft een ouder toestemming voor het opslaan van de medische gegevens binnen het Ouderportaal. Het is belangrijk om ouders te benadrukken dat deze gegevens, logischerwijs, niet gedeeld worden met andere partijen en alleen zichtbaar zijn voor de school/groep van het betreffende kind.
Indien een ouder ervoor kiest om geen toestemming te verlenen voor de verwerking van medische gegevens binnen het Ouderportaal, dient deze keuze bevestigd te worden door de, indien aanwezig, andere ouder(account). Anders zijn, in het belang van het kind, de medische gegevens toch beschikbaar.

Wanneer een ouder akkoord gaat met toestemming verwerking medische gegevens binnen Ouderportaal krijgt hij/zij ook de vraag of de medische gegevens gedeeld mogen worden met de overblijforganisatie of persoon aangaande het overblijven voorschools, tussenschools of naschools.

De reden voor deze vraag is, dat binnen de overblijfmodule, ook persoonsgegevens gedeeld kunnen worden met een overblijfouder of overblijfinstantie. Hier dient dus extra toestemming voor gegeven te worden.
Terug