Hoe kunnen wij je helpen ?

Module Digitale Boekenkast

Welkom op de overzichtspagina van de module 'Digitale Boekenkast'.

Op deze pagina wordt uitgelegd wat je zoal met deze module kan doen.
Daarnaast kan je onderstaande artikelen raadplegen om inhoudelijk informatie te krijgen over een specifiek onderdeel binnen deze module.

De belangrijkste onderdelen staan hieronder beschreven:
  1. Boeken
  2. Bestanden
  3. Boekenplanken
  4. Rechten
  5. Publiceren
  6. Leerling Portfolio
  7. Digitale boekenkast voor Ouders
  8. Bij een Jaarovergang
  9. Vraag & Antwoord

Boeken


Je gebruikt de module 'Digitale Boekenkast' voor het publiceren van bestanden binnen een bepaald 'Boek'.
Een boek is een soort map waarin je een bepaalde structuur kan opbouwen.

Meer over boeken lees je op de pagina 'Boek toevoegen'.

Bestanden


Dit boek kan bestaan uit verschillende 'Bestanden'.

Meer over bestanden lees je op de pagina 'Bestanden toevoegen aan een boek'.

Boekenplanken


Een boek kan je vervolgens publiceren op een 'Boekenplank'.
Boekenplanken gebruik je om de boeken te categoriseren.

Meer over boekenplanken lees je op de pagina 'Boekenplanken'.

Rechten


Aan een boek kan je 'Rechten' toekennen.
Dit doe je door aan het boek de beheerder(s) toe te kennen.
Deze medewerker(s) hebben vervolgens het recht om het boek aan te passen/te beheren.

Meer over rechten lees je op de pagina 'Beheerders instellen'.

Publiceren


Door boeken voor specifieke groepen of personen te 'Publiceren', zorg je ervoor dat de informatie binnen een bepaalde groep of personen blijft.

Meer over publicatie lees je op de pagina 'Hoe publiceer ik voor specifieke ouders, medewerkers of de hele school'.

Leerling Portfolio


Via de module 'Bestanden' is het mogelijk om voor de leerling(en) van de ouder(s)/verzorger(s) een 'Leerling Portfolio' op te bouwen.

Meer informatie lees je op de pagina 'Leerling Portfolio'.

Dit komt bij ouders vervolgens bij de Digitale Boekenkast te staan.

Meer informatie lees je op de pagina 'Leerling Portfolio voor ouders'.

Digitale boekenkast voor Ouders


Ouders maken ook gebruik van de Digitale Boekenkast.

Ouders gebruiken hiervoor de informatie op de modulepagina 'Digitale Boekenkast'.

Bij een Jaarovergang


Bij het doorvoeren van een 'Jaarovergang' worden alle boekenkasten gedepubliceerd van de groepen.

De boeken blijven dus ook in het nieuwe schooljaar bestaan in het Ouderportaal.
Deze worden enkel ontkoppelt van de groep(en).

Je vind de boeken terug in de module 'Digitale Boekenkast'.

Hiermee wordt voorkomen dat er op groepsniveau persoonsgegevens zichtbaar kunnen worden voor ouders waarvoor die helemaal niet bestemd zijn.
Dit is in lijn met de AVG.

Wil je de boekenkasten hergebruiken?
Koppel deze dan vanaf het nieuwe schooljaar opnieuw aan de gewenste groep(en).
Meer hierover lees je op de pagina 'Publiceren voor specifieke Ouders, Medewerkers of de hele school'.

Meer hierover lees je op de pagina 'Groepsgebonden gegevens'.

Vraag & Antwoord

Van toepassing indien je school in een 'verband' zit.
Wanneer collega-scholen binnen de stichting ook gebruikmaken van het Ouderportaal of de Plaza (dus in een 'verband' zitten), zie je hun boekenkast ook.

Je kan de inhoud die zij voor jouw school beschikbaar stellen wel bekijken, maar niets toevoegen aan de betreffende boekenkast van een andere school.
Terug