Hoe kunnen wij je helpen ?

Module Nieuws

Welkom op de overzichtspagina van de module 'Nieuws'.

Op deze pagina wordt uitgelegd wat je zoal met deze module kan doen.
Daarnaast kan je onderstaande artikelen raadplegen om inhoudelijk informatie te krijgen over een specifiek onderdeel binnen deze module.

De belangrijkste onderdelen staan hieronder beschreven:
  1. Nieuwsberichten
  2. Bijlagen
  3. Zichtbaarheid
  4. Reacties
  5. Bij een Jaarovergang
  6. Vraag & Antwoord

Nieuwsberichten


Je gebruikt de module 'Nieuws' voor het uitzetten van groepsbrede of schoolbrede mededelingen.
Dit doe je in de vorm van een nieuwsbericht.

Meer over de nieuwsberichten lees je op de pagina 'Nieuwsbericht toevoegen'.

Bijlagen


Aan een nieuwsbericht is het mogelijk om bijlagen toe te voegen.
Dat kan bijvoorbeeld een afbeelding of document zijn.

Meer hierover lees je op de pagina 'Bijlagen'.

Zichtbaarheid


Het is van belang dat je een nieuwsbericht voor de gewenste periode beschikbaar houdt.
Hiervoor dien je bij de beschikbaarheid de datum in te stellen tot wanneer het nieuwsbericht zichtbaar zal zijn.

Meer over beschikbaarheid lees je op de pagina 'Zichtbaarheid nieuwsberichten'.

Reacties


Het reageren op nieuwsberichten is een functionaliteit welke per nieuwsbericht kan worden aangezet.
Zo kan je bij een nieuwsbericht aangeven dat reacties hierop mogelijk zijn.
Ouders kunnen dan op het nieuwsbericht reageren.

Dit doe je via de optie 'Reacties op dit nieuwsbericht zijn mogelijk' binnen de instellingen van het nieuwsbericht.

Naast het aanzetten van de reacties, kan je deze ook beheren.
Dit doe je via 'Reacties beheren'.

Meer over herinneringen versturen lees je op de pagina 'Nieuws-reacties beheren'.

Nieuws voor Ouders


Ouders kunnen het nieuws inzien via het Ouderportaal.
Ouders gebruiken hiervoor de informatie op de modulepagina 'Nieuws'.

Bij een Jaarovergang


Bij het doorvoeren van een 'Jaarovergang' worden alle nieuwsberichten gedepubliceerd van de groepen.

De nieuwsberichten blijven dus ook in het nieuwe schooljaar bestaan in het Ouderprotaal.
Deze worden enkel ontkoppelt van de groep(en).

Je vind de berichten terug in de module 'Nieuws'.

Hiermee wordt voorkomen dat er op groepsniveau persoonsgegevens zichtbaar kunnen worden voor ouders waarvoor die helemaal niet bestemd zijn.
Dit is in lijn met de AVG.
Wil je de nieuwsberichten hergebruiken?
Koppel deze dan vanaf het nieuwe schooljaar opnieuw aan de gewenste groep(en).
Meer hierover lees je op de pagina 'Publiceren voor specifieke Ouders, Medewerkers of de hele school'.

Meer hierover lees je op de pagina 'Groepsgebonden gegevens'.

Vraag & Antwoord

Via een e-mailnotificatie.
Via de Ouderportaal App in de vorm van een push-notificatie.
Je kan in dit geval het beste een nieuw nieuwsbericht maken op basis van de inhoud van het al bestaande nieuwsbericht.
Dit omdat de notificaties bij herpublicatie niet altijd aan de ontvangers worden verstuurd.
Onze server zal proberen om het nieuwsbericht zo snel mogelijk bij de betreffende personen af te leveren, ongeacht de instellingen van notificaties.
Meer over notificatie-instellingen, vind je op de pagina 'Notificatie opties'.
Terug