Hoe kunnen wij je helpen ?

Rechtenoverzicht medewerkers & beheerders

Op deze pagina wordt uitleg gegeven over de specifieke onderdelen die binnen het rechtensysteem in- en uit te schakelen zijn.
 
 1. Absenties & Verlof
 2. Gesprekkenplanner
 3. Persoonlijke agenda
 4. Beheer
 5. Groepen
 6. Profielen
 7. Berichten
 8. Helpdesk
 9. Intekenen
 10. Bestanden
 11. Logboek
 12. Schoolagenda
 13. Digitale boekenkast
 14. Nieuws
 15. Schoolinformatie
 16. Fotoalbums
 17. Overblijven
 18. Taken
 
De rechten gelabeld als 'standaard' wordt mee bedoeld dat deze rechten vanuit een lege, nieuwe Ouderportaal omgeving normaliter zo staan ingesteld.

Dit houdt overigens niet in dat je deze rechten als leidend moet zien voor jullie eigen Ouderportaal. Je bent namelijk geheel vrij om rechten voor je school naar wens voor leerkrachten en medewerkers samen te stellen.
 
Zijn de rechten voor jezelf of een gebruiker gewijzigd?
Vergeet niet opnieuw uit- en in te loggen om de nieuwe wijzigingen toe te passen.
 
 

Absenties & Verlof


Het recht 'Absenties & Verlof' is ervoor om toegang te verlenen tot deze module. Daarnaast kunnen er specifieke rechten worden ingesteld.
 
Standaard staat het onderdeel 'Absenties & Verlof' voor leerkrachten op 'AAN'.
Het subrecht 'Absenties van alle groepen beheren' staat standaard voor leerkrachten op 'UIT'.
Het subrecht 'Verlof van alle groepen beheren' staat standaard voor leerkrachten op 'UIT'.Rechten voor specifieke rollen of personen
De optie 'Absenties van alle groepen beheren' houdt in dat een specifieke rol of persoon de absenties van iedere groep kan inzien en hier ook meldingen (e-mail) van ontvangt. Er kan daarbij goed- of afkeuring worden gegeven voor ieder kind van iedere groep.
- Vaak beheert enkel een beheerder of administratie de absenties van alle groepen.
In principe is deze optie dus niet bedoeld voor leerkrachten. Leerkrachten hebben standaard namelijk al toegang tot de absenties van hen eigen groep(en).

De optie 'Verlof van alle groepen beheren' houdt in dat een specifieke rol of persoon het verlof van iedere groep kan inzien en hier ook meldingen (e-mail) van ontvangt. Er kan daarbij goed- of afkeuring worden gegeven voor ieder kind van iedere groep.
- Vaak beheert enkel de directeur of administratie het verlof van alle groepen.
 
 

Gesprekkenplanner


Het recht 'Gesprekkenplanner' is ervoor om toegang te verlenen tot deze module. Daarnaast kunnen er specifieke rechten worden ingesteld.
 
Standaard staat het onderdeel 'Gesprekkenplanner' voor leerkrachten op 'AAN'.
Het subrecht 'Instellingen beheren' staat standaard voor leerkrachten op 'AAN'.
Het subrecht 'Alle groepen beheren' staat standaard voor leerkrachten op 'UIT'.Rechten voor specifieke rollen of personen
De optie 'Instellingen beheren' houdt in dat een specifieke rol of persoon toegang heeft tot de instellingen van de Gesprekkenplanner.

Meer informatie over deze instellingen, vind je op de pagina: 'Tot wanneer kunnen ouders zich inschrijven voor een gespreksronde?'.

De optie 'Alle groepen beheren' houdt in dat een specifieke rol of persoon een gespreksronde kan starten of beheren van alle groepen.
- Als leerkracht kan dit standaard enkel alleen van je eigen groep(en).
 
 

Persoonlijke agenda


Het recht 'Persoonlijke agenda' is ervoor om toegang te verlenen tot deze module.
 
Standaard staat het onderdeel 'Persoonlijke agenda' voor leerkrachten op 'AAN'.


 
 

Beheer


Het recht 'Beheer' is ervoor om toegang te verlenen tot deze module. Daarnaast kunnen er specifieke rechten worden ingesteld.
 
Standaard staat het onderdeel 'Beheer' voor leerkrachten op 'UIT'.
Alle subrechten voor dit onderdeel staan standaard voor leerkrachten op 'UIT'.Een beheerder heeft standaard toegang tot de module 'Beheer'. Vanuit de subrechten is het daarnaast mogelijk om voor een specifieke rol of persoon onderdelen aan- of uit te vinken.
 
 

Groepen


Het recht 'Groepen' is ervoor om toegang te verlenen tot deze module.
 
Standaard staat het onderdeel 'Groepen' voor leerkrachten op 'AAN'.
Het subrecht 'Rechten ouders van eigen groep beheren' staat standaard voor leerkrachten op 'UIT'.Rechten voor specifieke rollen of personen
De optie 'Rechten ouders van eigen groep beheren' houdt in dat een specifieke rol of persoon de mogelijkheid heeft om ouders wel of niet toegang te verlenen tot bepaalde onderdelen (rechten) binnen de groep. Bijvoorbeeld of er wel of geen berichten verstuurd mogen worden.

Meer informatie over deze instellingen, vind je op de pagina: 'Beschikbare modules instellen voor ouders'.
 
 

Profielen


Het recht 'Profielen' is ervoor om toegang te verlenen tot deze module.
Je kan hiermee de gegevens van leerlingen en andere medewerkers inzien.
 
Dit onderdeel staat los van de gegevens die door ouders worden gedeeld en voor de leerkracht terug te vinden zijn bij de groep(en).
 
Standaard staat het onderdeel 'Profielen' voor leerkrachten op 'AAN'.
Alle subrechten voor dit onderdeel staan standaard voor leerkrachten op 'UIT'.

Deze opties staan standaard doorgaans altijd aan binnen de school. Het verbergen van de velden is daarbij enkel een optie die zichtbaar is.
Deze opties kunnen dus ingesteld worden omdat vaak niet alle medewerkers alles te zien.

Het recht 'Profielen' dient standaard op 'AAN' te staan om te voorkomen dat medewerkers hierdoor functies in het systeem zullen verliezen.Het is hierbij mogelijk om in te stellen dat specifieke velden worden verborgen. Dat doe je door één of meer opties bij 'Volgende velden verbergen' aan- of uit te vinken.

Rechten voor specifieke rollen of personen
De optie 'Melding ouder aanmeldingen' houdt in dat een specifieke rol of persoon meldingen (e-mail) ontvangt van alle nieuwe aanmeldingen van ouders in het Ouderportaal.

De optie 'Melding ouder-/kindgegevens' houdt in dat een specifieke rol of persoon meldingen (e-mail) ontvangt wanneer ouders gegevens wijzigingen van henzelf of van het kind.
 
 

Berichten


Het recht 'Berichten' is ervoor om toegang te verlenen tot deze module. Daarnaast kunnen er specifieke rechten worden ingesteld.
 
Standaard staat het onderdeel 'Berichten' voor leerkrachten op 'AAN'.
Het subrecht 'Berichten aan alle ouders' staat standaard voor leerkrachten op 'AAN'.Rechten voor specifieke rollen of personen
De optie 'Berichten aan alle ouders' houdt in dat een specifieke rol of persoon de mogelijkheid heeft om ouders van andere groepen dan de groep(en) waar de leerkracht aan gekoppeld is een bericht te sturen.
 
 

Helpdesk


Het recht 'Helpdesk' is ervoor om toegang te verlenen tot deze module.
 
Standaard staat het onderdeel 'Helpdesk' voor leerkrachten op 'UIT'.


 
Tickets kunnen voortaan via ParentCom Support worden ingediend.

Door voor een specifieke rol of persoon deze optie op 'AAN' te zetten, geef je hierbij de mogelijkheid om via de support website tickets in te dienen.
 
Wanneer de rechten ingesteld zijn, duurt het ongeveer 24 uur voordat de wijzigingen doorgevoerd zijn en je tickets aan kunt maken.
Het systeem moet de wijzigingen rondom de rechten namelijk met de server synchroniseren.

Meer informatie hierover lees je op de pagina: 'Ticket indienen'.
 
 

Intekenen


Het recht 'Intekenen' is ervoor om toegang te verlenen tot deze module.
 
Standaard staat het onderdeel 'Intekenen' voor leerkrachten op 'AAN'.
Het subrecht 'Formulieren van alle groepen beheren' staat standaard voor leerkrachten op 'AAN'.
Het subrecht 'Melding ingediende toestemmingsformulieren' staat standaard voor leerkrachten op 'UIT'.Rechten voor specifieke rollen of personen
De optie 'Formulieren van alle groepen beheren' houdt in dat een specifieke rol of persoon de mogelijkheid heeft om de intekenformulieren van alle groepen in te zien. Daarnaast kan deze de formulieren van de gewenste groep(en) toevoegen, bewerken en verwijderen.

Wanneer deze optie niet staat aangevinkt, heeft de leerkracht enkel toegang tot de formulieren van zijn of haar eigen groep.

De optie 'Melding ingediende toestemmingsformulieren' houdt in dat een specifieke rol of persoon een melding (e-mail) ontvangt van de ingediende toestemmingsformulieren.

Meer informatie hierover vind je op de pagina: 'Toestemmingsformulier alle meldingen ontvangen'.
 
 

Bestanden


Het recht 'Bestanden' is ervoor om toegang te verlenen tot deze module. Daarnaast kunnen er specifieke rechten worden ingesteld.
 
Standaard staat het onderdeel 'Bestanden' voor leerkrachten op 'AAN'.
Het subrecht 'Bestanden beheren' staat standaard voor leerkrachten op 'AAN'.
Het subrecht 'Toegang tot 'Gedeelde bestanden'' staat standaard voor leerkrachten op 'UIT'.

Deze rechten dienen standaard op 'AAN' te staan om te voorkomen dat medewerkers hierdoor functies in het systeem zullen verliezen.Rechten voor specifieke rollen of personen
De optie 'Bestanden beheren' houdt in dat een specifieke rol of persoon de mogelijkheid heeft om o.a. bestanden te uploaden (toevoegen), verplaatsen, naam te wijzigen en te verwijderen.

De optie 'Toegang tot 'Gedeelde bestanden'' houdt in dat een specifieke rol of persoon toegang krijgt tot een openbare map binnen de module 'Bestanden'. Deze gedeelde map is standaard zichtbaar voor een beheerder en diegene die het recht 'Toegang tot 'Gedeelde bestanden'' aan hebben staan.
 
 

Logboek


Het recht 'Logboek' is ervoor om toegang te verlenen tot deze module.
 
Standaard staat het onderdeel 'Logboek' voor leerkrachten op 'UIT'.Door voor een specifieke rol of persoon deze optie op 'AAN' te zetten, geef je hierbij de mogelijkheid om het logboek in te zien. Hiermee kan je bijvoorbeeld inzien welke personen zijn ingelogd en op welke tijdstippen.

Dit is algemene logboek van de school en staat los van het 'persoonlijk logboek', welke terug te vinden is onder het 'Account Menu'.

In veel gevallen wordt deze module enkel gebruikt door een beheerder.
 
 

Schoolagenda


Het recht 'Schoolagenda' is ervoor om toegang te verlenen tot deze module.
 
Standaard staat het onderdeel 'Schoolagenda' voor leerkrachten op 'AAN'.
Het subrecht 'Schoolagenda beheren' staat standaard voor leerkrachten op 'AAN'.De optie 'Schoolagenda beheren' houdt in dat een specifieke rol of persoon toegang heeft tot de knop 'Beheer' binnen de module 'Schoolagenda'.

Deze optie is nodig wanneer je de leerkracht de mogelijkheid wilt geven om zelf items aan de schoolagenda toe te voegen, bewerken en verwijderen. Wanneer deze op 'UIT' staat kan de leerkracht enkel de schoolagenda bekijken en zich hierop abonneren.

Indien je direct via de module 'Agenda' een beheerder instelt, is het ook mogelijk om dit recht te krijgen, buiten het bovenstaande recht 'Schoolagenda beheren' om. De medewerker heeft dan geen algemene beheerdersrechten maar toch toegang tot de agenda.
In de praktijk komt deze situatie overigens zelden voor omdat deze vaak onhandiger is dan de rechten instellen via 'Beheer' > 'Rechten'.

Deze optie zorgt er daarnaast voor dat de leerkracht ook agenda-items van collega's kan aanpassen en verwijderen. Ook kan de leerkracht voor andere groepen agenda-items toevoegen.
 
 

Digitale boekenkast


Het recht 'Digitale boekenkast' is ervoor om toegang te verlenen tot deze module.
 
Standaard staat het onderdeel 'Schoolagenda' voor leerkrachten op 'AAN'.
Het subrecht 'Beheer' staat standaard voor leerkrachten op 'UIT'.
Het subrecht 'Beheer labels' staat standaard voor leerkrachten op 'UIT'.Rechten voor specifieke rollen of personen
De optie 'Beheer' houdt in dat een specifieke rol of persoon de mogelijkheid heeft om boekenplanken en boeken te beheren. Deze kan boeken(planken) o.a. toevoegen, bewerken en verwijderen voor alle groepen.
Zonder dit recht is het standaard enkel mogelijk om als leerkracht de boek(en)(plank) van je eigen groep(en) te beheren, als dit ingesteld is voor het betreffende boek.

Indien de bovenstaande rechten niet staan ingesteld heeft de medewerker geen beheer over alle boeken(planken) binnen de 'Digitale Boekenkast'.

De optie 'Beheer labels' houdt in dat een specifieke rol of persoon de labels (ook wel tags genoemd) kan beheren. Hier kunnen labels aan worden toegevoegd of worden verwijderd.
 
 

Nieuws


Het recht 'Nieuws' is ervoor om toegang te verlenen tot deze module.
 
Standaard staat het onderdeel 'Nieuws' voor leerkrachten op 'AAN'.
Het subrecht 'Nieuws beheren' staat standaard voor leerkrachten op 'AAN'.
Het subrecht 'Nieuwsarchief' staat standaard voor leerkrachten op 'UIT'.
Het subrecht 'Nieuws verwijderen' staat standaard voor leerkrachten op 'UIT'.Rechten voor specifieke rollen of personen
De optie 'Nieuws beheren' houdt in dat een specifieke rol of persoon het nieuws kan beheren. Hiermee wordt bedoeld het toevoegen van nieuws aan de eigen groep, kiezen welke nieuwsberichten waar gepubliceerd mogen worden, het verwijderen en archiveren van alle nieuwsberichten (ook van andere groepen), etc.
 
Hierbij is wel belangrijk dat de betreffende leerkracht bij het onderdeel 'Beschikbaarheid' duidelijk aangeeft aan welke groep(en) het nieuws gekoppeld moet worden. Een leerkracht kan door dit recht namelijk standaard alle groepen selecteren.

De optie 'Nieuwsarchief' houdt in dat een specifieke rol of persoon toegang krijgt tot het nieuwsarchief. Dit archief is bedoeld voor nieuwsberichten die niet meer worden gebruikt maar ook niet direct moeten worden verwijderd.
standaard beheert een beheerder het nieuwsarchief.

De optie 'Nieuws verwijderen' houdt in dat een specifieke rol of persoon toegang krijgt tot het verwijderen van nieuwsberichten. Dit houdt in dat de gebruiker het nieuws van alle groepen van de school kan verwijderen.
 
 

Schoolinformatie


Het recht 'Schoolinformatie' is ervoor om toegang te verlenen tot deze module.
 
Standaard staat het onderdeel 'Schoolinformatie' voor leerkrachten op 'AAN'.Lees voor meer informatie over de module 'Schoolinformatie' de pagina: 'Waarvoor kan ik de schoolinformatiepagina gebruiken?'.
 
 

Fotoalbums


Het recht 'Fotoalbums' is ervoor om toegang te verlenen tot deze module.
 
Standaard staat het onderdeel 'Fotoalbums' voor leerkrachten op 'AAN'.
Het subrecht 'Beheer' staat standaard voor leerkrachten op 'AAN'.
Het subrecht 'Verwijderen' staat standaard voor leerkrachten en beheerders op 'UIT'.
Het subrecht 'Archiveren' staat standaard voor leerkrachten op beheerders 'UIT'.Rechten voor specifieke rollen of personen
De optie 'Beheer' houdt in dat een specifieke rol of persoon de fotoalbums kan beheren. Dit recht is nodig wanneer je leerkrachten en medewerkers het recht wilt geven om fotoalbums toe te voegen.
Leerkrachten hebben hierdoor ook toegang tot alle albums.
 
Hierbij is wel belangrijk dat de betreffende leerkracht bij het onderdeel 'Beschikbaarheid' duidelijk aangeeft aan welke groep(en) het album gekoppeld moet worden. Een leerkracht kan door dit recht namelijk standaard alle groepen selecteren.

De optie 'Verwijderen' houdt in dat een specifieke rol of persoon de fotoalbums kan verwijderen. Dit recht is nodig wanneer je leerkrachten en medewerkers het recht wilt geven om fotoalbums te verwijderen.
Leerkrachten hebben hierdoor ook toegang tot alle albums en kunnen deze ook verwijderen.

Het recht 'Beheer' is vereist voor het verwijderen van fotoalbums.

De optie 'Archiveren' houdt in dat een specifieke rol of persoon de fotoalbums kan archiveren. Dit recht is nodig wanneer je leerkrachten en medewerkers het recht wilt geven om fotoalbums te archiveren.
Leerkrachten hebben hierdoor ook toegang tot alle albums en kunnen deze ook archiveren.

Het recht 'Beheer' is vereist voor het archiveren van fotoalbums.
 
 

Overblijven


Het recht 'Overblijven' is ervoor om toegang te verlenen tot deze module.
 
Standaard staat het onderdeel 'Overblijven' voor leerkrachten op 'AAN'.
Het subrecht 'Instellingen beheren' staat standaard voor leerkrachten op 'AAN'.
Het subrecht 'Overblijf registratie' staat standaard voor leerkrachten op 'UIT'.Rechten voor specifieke rollen of personen
De optie 'Instellingen beheren' houdt in dat een specifieke rol of persoon de mogelijkheid heeft of de instellingen van de module 'Overblijven' te beheren.

Meer informatie hierover vind je op de pagina: 'Welke opties heeft de overblijfmodule?'.

De optie 'Overblijf registratie' houdt in dat een specifieke rol of persoon de overblijfregistratie kan bijhouden. Hierbij kan men het overzicht inzien en gegevens exporteren.
standaard is dit niet het geval voor leerkrachten.

De validatie van een opvangmoment kan daarnaast wel worden uitgevoerd zonder dat het recht 'Overblijfregistratie' op 'AAN' staat.
 
 

Taken


Het recht 'Taken' is ervoor om toegang te verlenen tot deze module.
 
Standaard staat het onderdeel 'Taken' voor leerkrachten op 'AAN'.Meer informatie over deze module vind je op de pagina: 'Waarvoor kan ik de takenplanner inzetten?'.
Terug