Hoe kunnen wij je helpen ?

Module Gesprekkenplanner

Welkom op de overzichtspagina van de module  'Gesprekkenplanner'.

Op deze pagina wordt uitgelegd wat je zoal met deze module kan doen.
Daarnaast kan je onderstaande artikelen raadplegen om inhoudelijk informatie te krijgen over een specifiek onderdeel binnen deze module.

De belangrijkste onderdelen staan hieronder beschreven:
 
  1. Gespreksronde
  2. Schoolbreed uitzetten
  3. Inschrijvingen
  4. Herinneringen
  5. Tijdslimiet
  6. Gescheiden ouders
  7. Gesprekkenplanner voor Ouders
  8. Bij een Jaarovergang
  9. Vraag & Antwoord
 
 

Gespreksronde


Je gebruikt de module 'Gesprekkenplanner' voor het inplannen van gesprekken met ouders.
Dit doe je middels een gespreksronde.
Een gespreksronde gebruik je bijvoorbeeld om een ouderavond of rapportbesprekingen in te plannen.

Ouders hebben vervolgens de mogelijkheid om voor de gespreksronde de gewenste datum en tijd te kiezen en vast te zetten.

Meer over de gespreksrondes lees je op de pagina 'Gespreksronde plannen'.
 
 

Schoolbreed uitzetten


Standaard zet je een gespreksronde voor je eigen groep uit, maar je kan deze ook voor een samengestelde groep of zelfs schoolbreed uitzetten.
Je zet de gespreksronde dan voor de hele school uit. Alle groepen kunnen er op reageren.

Meer hierover lees je op de pagina 'Gesprekkenplanner schoolbreed uitzetten'.
 
 

Inschrijvingen


Nadat ouders vervolgens een gespreksmoment hebben gekozen, vind je de resultaten hiervan terug onder de Inschrijvingen.
Hier kan je tevens lijsten uitdraaien van de ingevulde data, de onderwerpen ter bespreking per ouder inzien en ouders vanuit de school inschrijven.

Meer hierover lees je op de pagina 'Inschrijvingen'.
 
 

Herinneringen


Indien er ouders zijn waarvan je nog reactie verwacht, kan je hiervoor een herinnering uitzetten.
Je geeft daarmee nogmaals bericht richting ouders die nog geen reactie hebben gegeven.

Meer over herinneringen versturen lees je op de pagina 'Ouders een herinnering sturen'.
 
 

Tijdslimiet


Het is mogelijk om een tijdslimiet in te stellen wat ervoor zorgt dat ouders tot die tijd zich in kunnen schrijven.

Standaard staat het limiet op 72 uur (3 dagen).
Ouders kunnen zich dan tot uiterlijk 3 dagen van tevoren inschrijven.
Als de tijd korter is dan 72 uur, wordt de mogelijkheid om in te schrijven automatisch gesloten.

Meer hierover lees je op de pagina 'Tijdslimiet instellen'.
 
 

Gescheiden ouders


Voor gescheiden ouders is het mogelijk om in te stellen dat beide ouders apart een datum/tijd kunnen selecteren voor een gespreksronde.
Op deze manier kunnen ouders apart van elkaar een gesprek krijgen.

Meer hierover lees je op de pagina 'Instellingen voor Gescheiden ouders'.
 
 

Gesprekkenplanner voor Ouders


Ouders kunnen de zich voor een gespreksronde inschrijven via het Ouderportaal.

Ouders gebruiken hiervoor de informatie op de modulepagina 'Gesprekkenplanner'.
 
 

Bij een Jaarovergang


Bij het doorvoeren van een 'Jaarovergang' blijven alle gespreksrondes van het huidige/oude schooljaar onveranderd.

Meer hierover lees je op de pagina 'Groepsgebonden gegevens'.
 
 

Vraag & Antwoord

 
Het is mogelijk om ouders een dubbel tijdsvak te geven.
Op deze manier krijgen ouders dubbel zoveel tijd als de aangegeven gespreksduur.
Duurt een gesprek 10 minuten, dan krijgt deze ouder dus 20 minuten.

Meer hierover bij het onderdeel 'Dubbele tijden selecteren'.
Terug